OM

Anette har sedan unga år haft intentionen att förstå livet på ett djupare plan.

Vad livet egentligen vill säja. Meningen bakom allt. Grunden till varför allt uppstår och upplevs på olika sätt.

Hon sökte under många år, försökte att förstå egna "icke jordiska upplevelser", läste böcker i ämnet, provade olika behandlingar, gick ett antal kurser och utbildningar.

 

Anette`s livsresa korsades 1995 av en kvinna med samma sökande. Där och då började forskandets stora fantastiska äventyr.

Under åren som gick med forskandet i focus på heltid föll många pusselbitar på plats och svar på många frågor nådde grunden- där inga undantag finns.

Detta bidrog naturligtvis till äventyret i Anette`s personliga utveckling.

Anette blev mer och mer medveten om sig själv, vem hon är där bakom skalet/skyddet.

Hon fick förståelse till varför kroppen, sinnet, själen och det emotionella hade signalerat på olika sätt under åren. Insikter och läkande tog fart och gav nya utsikter.

 

Genom djupare symbolisk förståelse såg Anette också väldigt tydligt hur våra energier hela tiden speglar sig på olika sätt för att hjälpa oss var och en.

Den stora betydelsen som alla speglingar har, allt som berättas för oss på flera olika sätt, hur vi kan förstå våra upplevelser, vad som behöver helas inom oss, hur livet  hela tiden finns till hjäp, när vi förstår vad det egentligen vill säja.

Roten i allt är den unika person vi alla är. Var och en av oss har möjligheten att förändra allt till det bättre, till det liv vi vill leva, till den känslan vi vill känna.

När Anettte sett och förstått allt detta genom sin forskning/djupt sökande och fått så härligt mycket bevis genom egen personlig utveckling och genom hjälp till självhjälp till andra, så kände Anette att detta måste fler få kunskapen om. 

Resan fortsätter givetvis med läkande och påfyllnad av ännu mera kunskap. Resan är ju oändlig och lärandet detsamma.

Med all kunskap från forskandet ser Anette på livet med helt andra ögon. Hon ser bakom och under, vilket gör att meningen med livet får en helt ny nyans och en stor betydelse.

Allt får en viktig mening, en livgivande resa.

 

Anette ser inte hinder på något annat sätt än genom den egna rädslan och rädslan grundar sig alltid i vad vi tror/tycker om oss själva.

Den enorma kunskap och visdom från forskandet som funnits med henne i så många år och all erfarenhet genom personlig utveckling som hjäpt henne att läka så mycket inom sig på olika plan, både fysiskt, i sinnet, själsligt och emotionellt, gör att hon har en stor förståelse och empati för allt som sker i både stort och smått.

Med Anette`s stora kärlek och intention till det hon arbetar med och den intuitiva/mediala förmågan hon besitter är hon en stor empatisk terapeut i området.

 

Genom resan har Anette lärt sig enormt mycket om hur energier fungerar, hur vi skapar och varför det är som det är, där och då, varför det känns osv.

Tack vare forskandet och visdomen har Anette en stor trygghet inom sig.

Anette ser sig själv och andra människor med helt andra ögon. Hon förstår varför saker händer när det händer, varför alla känner sorg, glädje, ilska, irritation och en massa andra känslor, varför vi har symtom och även vad som döljer sig bakom och under våra uttryck på alla nivåer. Anette förstår varför vi drömmer och nycklar till hur vi kan förstå den.

Anette ser med andra ögon och kan därför förstå berättelsen som energirörelserna har, uttryck både hos oss människor, saker och ting.

Kunskapen har betytt väldigt mycket för henne på alla plan i livet och för de människor hon mött efter vägen som fått nycklar och guidning. De har fått förståelse och kunnat börja läka sig själva i stället för att gå och känna att livet inte är på deras sida, eller att de har otur, eller att andra har förorsakat  deras mående.

 

Anette har en stor bank av kunskap och visdom med nycklar till personlig/andlig utveckling och mycket kunskap till guidning.

Anette är gundaren till ANEVA -metoden.

Hon har genom ANEVA - metoden hjälpt många efter sin väg, både privat och i sin yrkesrol.

ANEVA - metoden ger dig som den unika person du är, nycklar till förståelse och guidning till förändring.

Genom ANEVA - metoden får du ett helt nytt sätt att se på dina känslor och upplevelser.

Du lämnar offret, tvivlet, skulden, skammen, oturen och det oförutsäjbara bakom dig och börjar leva ett liv där du vet att du har all makt, kontroll, kraft och energi. Du finner tilliten och fyller ditt liv med glädje, harmoni och en mening.   

Anette arbetar enligt ANEVA-metoden och följer det flöde som är rätt just där och då.

Läs mer om ANEVA-metoden        

 

Här finns ett stort urval av möjligheter för dig som enskild individ och i grupp.

 

Alla tjänster med möjligheten att få hjälp till självhjälp, att växa som individ.

I din personlig utveckling där du, din unika person är i centrum och där alltid fokus ligger på att ge just dig de rätta nycklarna, visa dig nya fönster att se genom och nya dörrar att öppna.

Fokus ligger på hela dig, alla nivåer av dig - Fysiska kroppen, sinnet, själen och det emotionella.

Anette arbetar alltid för dig och alltid efter vad ditt mål är. Tystnadsplikt är en naturlig del i arbetet.

I vår personliga utveckling behöver vi stundtals lite hjälp till självhjälp och ibland en push frammåt genom olika behandlingar, rådgivningssamtal, kurser eller cirklar.

Ibland behöver vi enskild hjälp och ibland behöver vi möta andra i en kurs/cirkel för att känna gemenskap med andra i den personliga utvecklingen.

Under behandlingar får Anette genom medial teknik, hjälp att förstå ditt energitillstånd.

Läs om behandlingar         

Läs om kurser och cirklar

 

 

Anette`s företag är även mobilt, boka tjänster på din ort. Behandlingar, kurser och föredrag, kanske en blandning av allt, en eller flera dagar.

Ta kontakt via mail så bokar vi in det bästa.

 

Arbetat med människor under hela livet.

Som undersköterska inom funktionshinder.

Diplomerad Massör på Axelsons i Stockholm.

1995 startade "forskningen" sökandet efter grunden till varför inom livets olika områden. Det som ligger bakom och under.

Diplomerad Andlig healer.

Certifierad Multidimensionell terapeut.

Utbildning i intuitiv Tarot.

 

Anette stretchar  mediumskapet på olika sätt genom kurser och utbildningar och jobbar för sin personliga utveckling dagligen.

Kurser och cirklar..

Mia Ottoson mediala kurser.

Cris Drew medial utbildning, medial filosofi.

Collin Bates mediala sommarkurser.

Simone Key  Trancehealing kurs.

Och inte minst sina egna dagliga samtal med sitt inre.

Anette mediterar/komplenterar och jobbar med sin personliga utveckling hela tiden. "Forskningen" är något som aldrig tar slut eftersom livet handlar om ALLT.       

 

 

 

ByAnetteMarjeta