ANEVA - metoden.


Den helande kraften

Bli din bästa vän

Metoden ger nycklar och guidning i den personliga/andliga utvecklingen.

Framtagen från forskning/djupt sökande som Anette jobbat  med sedan 1995 och då under flera år på heltid.

 

ANEVA - metoden för dig frammåt i din utveckling. Läker på djupet, känslan gentemot dig själv förändras. Det onda/ jobbiga lämnar dig och ger plats till mera frihet, trygghet och tillit. 

 

Aneva -metodens nycklar öppnar upp för djupare förståelse och medvetandegör det som ligger bakom och under.

Metoden öppnar upp ett nytt sätt att se, hantera livet och den pågående helande processen.

Tar fram det som ligger bakom våra yttre behov, visar på djupet vilka våra inre behov är och ger hjälp till helande. 

 

ANEVA - metoden får dig att se, förstå och acceptera alla dina sidor, alla är lika viktiga och har en mening för utvecklingen.

Metoden ger nycklar till insikter och förståelse för alla sorts känslor och uttryck, så även den fysiska kroppens signaler (symtom/sjukdom).

Delar av vår unika person, den vi i grunden är syns inte, har gömts undan.  Uttryck, mönster som står i vägen härstammar från en osäkerhet, otrygghet inom oss. Vi lever lite i skuggan, vilket vi på djupet inte vill.

Vi ser oss inte tillräckliga som den vi är.

Alla mönster och dess uttryck visar sanningen om vad vi behöver ge oss själva.

Att förändra sig inför/mot andra läker ingenting, det håller endast vår sanning i skuggan.

 

Aneva - metodens nycklar gör det möjligt att se och förstå genom den djupare symboliken.

De inre verkliga behoven/längtan syns alltid utåt genom de uttryck av behov vi visar på en mängd olika sätt.

Genom ANEVA - metodens nycklar får vi ljus i djupet av skuggan och förstår varför vi inte skiner som den ädlaste diamant vi alla är och tar fram vårt unika jag undan för undan.

 

Vi får alla olika signaler som berättar vad vi håller tillbaka, hur vi skulle vilja leva. Genom ANEVA - metoden får vi nycklarna som öppnar upp till förståelse och förändring.

 

ANEVA - metoden arbetar inom nedanstående områden och med en djup symbolisk förståelse.

Varför vi mår sämre fysiskt, i sinnet, själsligt och emotionellt.

Varför vi mår så bra när det är på ett visst sätt, när vi äter just så, när vi finns till hands mm, och mår sämre när vi tar bort det.

Varför bilen går sönder, huset har problem, husdjuret mår dåligt mm.

Varför vi har behov av spelande, alkohol, att äga saker och ting, att äga människor mm.

Varför vi drömmer och vad  drömmen vill säja?

 

Behov finns i många nivåer inom oss.

Behov visar alltid vad vi behöver ge oss själva.

Genom ANEVA - metoden ser du vad som ligger bakom och under medvetna och undermedvetna/undertryckta behov och bakom illusionen, den felaktiga uppfattningen.

Allt vi upplever på olika sätt och inom olika områden i livet är alltid fullkomligt sant för den som upplever.

Det är upplevelsen som kan leda oss till sanningen om oss själva, våra inre behov.

ANEVA - metoden ger nycklar genom den djupa symboliken till förståelse på djupet, vad upplevelsen/behovet handlar om.

 

Med den djupare symboliska förståelsen får vi insikter, förståelser för varför allt är på ett visst sätt där och då. 

Insikten ger vägen till bättre utsikter.

 

Aneva metoden är en suverän hjälp till självhjälp.

Aneva metoden hjälper dig att se vad du gömmer, vad du egentligen önskar, vilka inre behov du egentligen har.

Alla våra rädslor som vi tillåter hindra oss att leva det liv som vi är ämnade att leva, vår unika del i altet, gör att vi gömmer oss i skuggan, bakom oss själva..

Aneva metoden hjälper dig med att belysa din skugga så att du förstår att det är du som behöver och vad du behöver.

Allt som du ger uttryck för i både kropp, själ, sinne och emotionellt och blir berörd av på ett eller annat sätt, handlar om den längtan som finns inom dig.

 

Allt du upplever är som en  penseldragning av ditt unika jag. Det är du som är konstnären i ditt liv. Vilka tavlor vill du måla?

 

Genom djupdykningar kommer många insikter till medvetande och förståelse.

Under kursverksamhet arbetar vi med förståelse/ insikter för att få nya/bättre utsikter.

 

Anette har vuxit väldigt mycket som människa på olika plan.

En stor personlig utveckling. Anette är väldigt trygg på grund av sin vetskap om våra spegelbilder och illusioner.

Hon har förändrat sjukdom/symtom/stagnation till liv och rörelse.

Har sått frön hos många andra människor som också sett resultat.

Anette är helt trygg i sin visdom och kan därför med största glädje dela med sig av den till dig.

Anette vet också att alla går sin väg, har lika stort värde och att var och en är unik.

Alla har sina svårigheter och kan aldrig jämföras med någon annan.

Varje individ har sin egen sanning, vilket alltid är rätt där och då.

Detta säger också som du säkert förstår att var och en måste själva förändra sitt eget mönster.

Vi kan gå bredvid och ge råd men vi kan aldrig förändra livet åt någon annan, det måste vi alla göra på egen hand.

Alla upplevelser/känslor är sanna för den som har dem och alla känslor är lika viktiga.

Genom våra känslor kan vi lära om oss själva.Varmt välkommen

 

Läs mer om kurs