Kurser och Cirklar


Den helande kraften

Bli din bästa vän

 

 Anette`s verksamhet är mobil, så boka in henne på din ort.

ANEVA - metoden är ett fantastiskt verktyg som ger dig nycklar och guidning frammåt vart du än befinner dig i din personliga utveckling. Öppnar upp till  förlösningar och helande, du ser livet och dig själv med helt nya ögon.

kurser och cirklar för dig som den unika peron du är.

I din personlig utveckling där du, din unika person är i centrum och där alltid fokus ligger på att ge just dig de rätta nycklarna, visa dig nya fönster att se genom och nya dörrar att öppna.

När vi jobbar med vår personliga utveckling  behöver vi stundtals lite hjälp till självhjälp och ibland en push frammåt.  Ibland behöver vi enskild hjälp och ibland behöver vi möta andra i en kurs/cirkel för att se från andra håll och få jobba tillsammans med andra som ger gemenskap i utvecklingen.

 

 

Meditation

Meditation är helande för alla våra komponenter, Vår fysiska kropp släpper spänningar och går in i en vila, ett väl behag. Vårt sinne släpper tankar och grubblerier. Våra känslor/emotioner stillar sig i vila. Vår själ, vår längtan till balans helas. Anden får plats, anden som bara är och vet. 

Meditation hjälper oss att vara här och nu, att vara i vår egen kraft/energi, att bli mer medvetna om vårt inre.

Anette leder guidade meditationer där hon själv blir guidad. Varje meditationstilfälle är unikt.  Meditationen har alltid ett helande syfte, där du får möta delar av dig själv. 

Att meditera i grupp/cirkel ger en starkare energi. Alla är i sin egen kraft/ energi vilket ger en större riktad kraft här och nu. Vi blir på det sättet hjälpta av varandra att vara här och nu. Våra tankar stillar sig, nuet får kraften och upplevelsen från vårt inre blir starkare.

 

 

 


Kurser i Personlig/andlig utveckling med Aneva-metoden.

Under kurser gör vi djupdykningar inom många av livets områden/nivåer, där du får nycklar och guidning. En djupare symbolisk förståelse.

Se nedan exempel på områden som berörs under kursverksamhet.

 

 • Speglingars uttryck/symbolik. Hur vi läser av en spegling, vad den vill säja, hur vi kan förändra en spegling.
 • Medvetna - Undermedvetna/undertryckta behov. Hur de visar sig. Förståelse för våra behov.
 • Kroppens språk. Symtom/sjukdom. Hur vi kan förstå själens mående genom kroppen.
 • Attraktionslagen. Vad visar den. Hur kan vi förändra.
 • Dåtid-Nutid-Framtid, dess betydelse.
 • Känsla - Förnuft. Vad känner vi, vad tänker vi, varför?
 • Manligt - kvinnligt.
 • Ord och meningars betydelse.
 • Symbolik och Illusioner. Vad vi egentligen upplever i grunden.
 • Energi. Hur den rör sig.
 • Ansvar.
 • Ego och egoism.
 • Drömmar. Vad berättar de?
 • mm.

 

Du får möten med dig själv där du får svar på varför-

 • Du blir irriterad och för just det.
 • Du blir avundssjuk
 • Du inte tycker om olika saker på olika sätt.
 • Du möter människor och situationer som är på ett visst sätt.
 • Du har ont, symtom/sjukdom, just det du känner.
 • Du känner avund.
 • Du inte känner dig sedd.
 • Du känner dig ensam.
 • Du vill stötta vissa människor.
 • Varför du dras till vissa saker.
 • mm.

Det finns hur många varför som helst och vi tittar på just det som är aktuellt där och då.

 

Aneva-metoden ger nycklar och guidning inom alla områden, även drömmar är du.

Ja, allt du upplever är som en  penseldragning av ditt unika jag. Det är du som är konstnären i ditt liv. Vilka tavlor vill du måla?

 

Genom djupdykningar kommer många insikter till medvetande och förståelse.

Under kursverksamhet arbetar vi med förståelse/ insikter för att få nya/bättre utsikter.

 

Genom Aneva - metoden  ser du livet på ett helt nytt sätt.

Du får förståelse för hur lika vi egentligen är, hur bilden och uttrycket av oss visar vad vi söker och att ett sökande/ett behov alltid visar sig på två olika sätt och ändock har samma behov, medvetet eller undermedvetet.

Under kursverksamhet arbetar vi med att se och verka för förändringar som behövs för att göra livet mera lätthanterligt i vardagen.

Det vi upplever på olika sätt i den fysiska kroppen, själen, sinnet och det emotionella handlar alltid om det som finns inom oss.

 

Genom Aneva-metoden får du hjälp till självhjälp genom  förståelsen för hur energi fungerar och visar sig, både i bild och känsla.

Hur vi påverkas/berörs av energi som vi möter på olika sätt.

varför vi påverkas av den.

Hur vi kan förändra vår energi så att vi mår bättre.

Allt är energi och allt är i rörelse.

Anette belyser energier på många olika sätt genom att ge förståelse för våra illusioner.

Hur vi uppfattar det som finns inom oss, känslorna, fysiska kroppen, våra möten, det som händer runt omkring oss och varför vi blir berörda på olika sätt och hur vi har möjligheten att förändra.

Varför vi inte förändrar oss själva när vi verkligen behöver.

Livet handlar om väldigt mycket och våran personliga utveckling går i faser, hur vi är mogna inför förändringar.

Kurserna ger dig många aha upplevelser och du förstår hur unik du är precis som den du är.

Kurserna innehåller även roliga och bevisliga övningar som ger dig ännu större förståelse för varför.

 

Mycket finns att förmedla inom livets alla områden som berör oss på olika sätt.

Människan med sitt inre och sin fysiska kropp, möten som berör på olika sätt, ords betydelse, drömmar, ja, allt.

Alla områden bejakas och därav kurser i många olika områden och alla områden har med vårt inre att göra.

 

Allt handlar om hur vi medvetet och undermedvetet söker balans och det visar sig på olika sätt genom illusioner.

Det är illusionerna i så många områden som Anette förmedlar till dig för förståelse.

Många frågor och spännande möten berörs och blir livgivande.

 

Anette arbetar mobilt, finns där du finns.

Har du frågor, är intresserad och önskar att Anette kommer till din ort, kontakta Anette via mail - livet@byanettemarjeta.se