Behandlingar

 

Bli din bästa vän


Den helande kraften


Här finner du ett stort urval av tjänster, för dig som enskild individ och i grupp.

 

Alla tjänster med möjligheten att få hjälp till självhjälp, att växa som individ.

I din personlig utveckling där du, din unika person är i centrum och där alltid fokus ligger på att ge just dig de rätta nycklarna, visa dig nya fönster att se genom och nya dörrar att öppna.

Fokus ligger på hela dig, alla nivåer av dig - Fysiska kroppen, sinnet, själen och det emotionella. När vi jobbar med vår personliga utveckling så behöver vi stundtals lite hjälp till självhjälp och ibland en push frammåt genom olika behandlingar och/eller rådgivningssamtal.

Anette arbetar alltid för dig och alltid efter vad ditt mål är. Tystnadsplikt är en naturlig del i arbetet.

MDT-multidimensionell behandling  45 min.


Behandlingen bygger på (TCM) Traditionell kinesisk medicin som är flera tusen år gammal (och utgår från

de fem elementen: trä, eld, jord, metall och vatten).

I kroppen finns ett antal Energikanaler - meridianer - med akupunkturpunkter.

Inom multidimensionell terapi används akupressurpunkter (trycker med fingrarna) för att aktivera

energibanor - meridianer - så att flödet av vår osynliga livskraft / livsenergi -Qi - kan flöda fritt.

 

En multidimensionell behandling arbetar med kroppens energier och kan påverka alla våra aspekter:

kropp, tankar, känslor, själ = Multidimensionellt.

Alla dessa aspekter är lika viktiga och inget kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.

Oro och andra känslor visar sig ofta som fysiska åkommor som ofta kan lindras när mentala blockeringar löses upp.

MDT skapar en bro mellan kropp och själ.

 

Behandlingens syfte

Behandlingens syfte är att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläknings förmåga.

Den självläkande förmåga som vi alla har inom oss. D vs att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till balans.

Vi är alla energi, och energi rör sig och förändras ständigt. Multidimensionell terapi arbetar på kroppens energiläge

och allt kan förändras: flöden, stagnationer och spänningar.

 

Vi behöver lyssna och följa vår inre röst, tillgodose våra behov, så att vi slipper signalerna om obalanser i form av symtom i kropp, sinne, själ och / eller emotionellt som talar om hur vi går emot oss själva.

Obalanser skapar olika tillstånd, t ex spända muskler, ömma leder, ryggbesvär, huvudvärk, stress,

oro, irritation, trötthet, utmattningssyndrom, ensamhetskänsla, sorg mm. Smärtor inom alla områden.

 

Ju mindre vi lyssnar till oss själva, desto mer symtom får vi.

 

Hur går en behandling till?

Först fastställer Anette ditt energitillstånd med hjälp av tung- och pulsdiagnostik, läser av ditt energifält, använder medialteknik.

Genom detta ser Anette vika tekniker som bäst stödjer din självläkningsprocess och hjälper dig att finna balans på de nivåer som är nödvändiga just där och då.

Behandlingen sker oftast på bänk med kläderna på.

Basen i behandlingen är akupressur - Anette trycker på speciella punkter.

Ex. på andra tekniker som hon också använder -

meridian, bindväv, lymf och / eller muskelmassage, healing, regresion och helande ord. Allt efter vad du just vid tillfället har mest behov av.

Det är alltid dina önskningar om resultatet efter behandlingen som ger den riktning hon följer.

Det är en behandling där Anette med hjälp av olika tekniker jobbar med att hjälpa dig att skapa balans och flöde i dina aspekter- Kropp, sinne, själ och emotionellt

Detta sker ALLTID med största respekt och acceptans för varje individ.

Du kan också boka behandlingen i förebyggande syfte / friskvård. Vid friskvårdspeng från din arbetsgivare används tekniken akupressur.

 

Anette är Certifierad multidimensionell terapeut

 

Klassisk massage (spända områden nacke, axlar, rygg.)  40 min.


Massage är en lugn och behaglig behandlingsform. Anette masserar dina spända muskler i de områden där de blivit mer utsatta för ensidigt, statiskt arbete och / eller genom stress.

Du kan också boka behandlingen i förebyggande syfte / friskvård. Tex vid friskvårdspeng från din arbetsgivare.

Anette är Diplomerad Massör.

Kombo behandling - Massage (spända områden nacke, axlar, rygg) + akupressur enligt MDT  45 min.


Massage som enligt massagebehandling ovan och med akupressur enligt MDT.

Med akupressur enligt MDT blir resultatet på en djupare nivå.

Du kan boka behandling vid spända muskler men även som en friskvårdande behandling och är utmärkt att använda till friskvårdspeng.

 

Healing  40 min.


Healing kan du få sittande eller liggande och alltid med kläderna på. Healern är en länk som förmedlar den helande energin till klienten.

Den helande energin hjälper kroppens naturliga förmåga att hela sig själv. En fin och avslappnande behandling.

 Healing är ett komplement till skolmedicin.

Anette är Diplomerad Andlig Healer.

INHEMA - Intuitiv Healing Massage  40 min.


Behandlingen sker i underkläder på massagebänk. Anette börjar med att ge en lätt ryggmassage medan hon lyssnar in för att få vägledning. Du får en skönt avslappnande mjuk massage, med healing som hjälper till att sätta igång din  självläkningsförmåga.

Väldigt avslappnande och lugnande.

Rådgivning / samtal  45 min.


Rådgivning/samtal handlar om dig och din utveckling vilket inkluderar alla dina nivåer. Dina fysiska problem/symtom, ditt tankemönster, dina känslor, din själs längtan.

När du känner att du behöver hjälp till självhjälp på din väg frammåt, när du vill finna lösningar på ditt problem.

När du behöver nycklar för att låsa upp till förståelse. När du vill få en push frammåt, kanske känner att du fastnat.

Anette lyssnar, känner in och visar dig nya fönster att se ut igenom och nya dörrar som kan öppnas.