ANEVA - metoden.


Den helande kraften

Bli din bästa vän

Grunden till Aneva -metoden kommer utav det djupa sökandet efter svar i grunden, där inga undantag finns.

Sökandet efter grunden, meningen till allt liv, energi.

Varför energirörelser uppstår, vad de vill berätta, hur de kan omvandlas.

Det djupa sökandet startade under 1996 och fortsätter än idag. Aneva-metoden är en väg som ger hjälp till förståelse och insikt om oss själva, vad vi behöver omvandla så att inre tillfredsställelse kan uppnås.

En väg som hjälper oss att vinna tillbaka oss jälva, där vi raserar skydden och utvecklar oss mer och mer.

Aneva-metoden är en väg  som lyser upp, ger upplysning om det som ligger bakomom våra illusioner.

Ger förståelse för den djupa symboliken så att vi kan förstå vad illusionen vill berätta, vad den har för mening.

När vi kan se bakom illusionen och förstår dess symbolik så har vi kommit närmare oss själva och där börjar resan mot omvandling och ett bättre mående.


Allt vi upplever på en mängd olika sätt är en form av energi och allt har en bakomliggande mening.


Vi upplever och tolkar allt genom vårt inre,  genom själens spegel.

Hur vi upplever och vad vi upplever beror helt och hållet på de känslor som finns inom oss. 

Våra känslor är den vi är här och nu, de finns alltid med oss och formar våra upplevelser.


Våra känslor är i olika grad medvetna och undermedvetna/undertryckta, de berättar vad vi saknar inom oss, vad vi inte ger vårt inre.

Känslor är energi och uttrycker sig omedvetet på en mängd olika sätt.


Med hjälp av Aneva-metoden kan vi se bakom illusionen och förstå uttryckens symbolik och därmed kan vi förstå meningen med alla uttryck.

Vi får förståelse för våra upplevelser och ser en mening med dem, att de finns där för att hjälpa oss, inte för att själpa oss, som vi kan tro när vi tror på illusionen, när vi inte förstått att det är en illusion.Genom förståelsen ser vi våra upplevelser med helt andra ögon, vi förstår att våra upplevelser är skapta från vårt eget inre, bara för att vi ska hitta hem igen. 

Vi får också förståelsen att allt är möjligt, att vi alla var och en har makten över oss själva och att vi kan omvandla och ge oss det vi behöver och därmed förändras även våra upplevelser.


Genom Aneva-metoden får vi också förståelse för speglingar, som även de är illusioner.

Hur vi läser av en spegling, vad den vill berätta och hur vi kan förändra dem.


Aneva-metoden ser allt som illusioner och att det alltid finns en bakomliggande symbolik, som alltid finns där för att hjälpa oss att hitta hem.


Aneva-metoden hjälper oss att se och förstå hur vi stoppar oss själva och varför, vad vi egentligen önskar, vilka inre behov vi egentligen har.

Alla våra rädslor som vi tillåter hindra oss att leva det liv som vi är ämnade att leva, att leva ut vår unika del i altet, gör att vi gömmer oss i skuggan, bakom oss själva.

Aneva- metoden hjälper oss att belysa vårt inre, så att vi förstår att det är vi som behöver och vad vi behöver.

Allt som vi gör uttryck för i både kropp, själ, sinne och emotionellt och blir berörda av på ett eller annat sätt, handlar om den längtan som finns inom oss.


Allt som du upplever är som en penseldregning av ditt unika jag. Det är du som är konstnären i ditt liv. Vilka tavlor vill du måla?


Aneva-metoden belyser nedanstående områden med en djup symbolisk förståelse.


Varför vi mår sämre i den fysiska kroppen, i sinnet, själsligt, emotionellt.

Varför vi mår bra, bättre när det är på ett visst sätt, när vi äter på ett visst sätt, när vi finns till hands för andra mm, och mår sämre när vi tar bort det.

Varför bilen går sönder, huset har problem, husdjuret mår dåligt mm.

Varför vi har problem med spelande, alkohol, droger, att äga saker och ting, att äga människor mm.

Varför vi drömmer och vad den vill berätta.

varför vi blir berörda på ett eller annat sätt av ett tv program, en film, vädret, andra människors olika uttryck, vinden, solen, det vi äter, kroppen, månen mm, mm, mm.  Ja, allt vi upplever på ett eller annat sätt.


Allt vi upplever på olika sätt och inom olika områden i livet är alltid fullkomligt sant för den som upplever.

Det är upplevelsen, det vi blir berörda av och hur vi blir berörda, som kan leda oss till sanningen om oss själva, våra inre behov.

Aneva-metoden belyser genom den djupa symboliken till förståelse på djupet, vad upplevelsen/behovet handlar om.

Med den djupare symboliska förståelsen får vi insikter, förståelse för varför det är på ett visst sätt där och då.

Insikten ger vägen till bättre utsikter.


Genom Aneva-metoden får vi ljus, upplysning i vårt mörker, bakom våra skydd och förståelse för varför vi inte skiner som den ädlaste diamant vi alla är och får hjälp till självhjälp genom förståelse för våra illusioner, så att vi startar omvandlingsprocessen och tar fram vårt unika jag undan för undan.


Aneva-metoden för dig frammåt i din utveckling.  Belyser hur läkning kan ske på djupet. Känslan gentemot dig själv förändras och då  lämnar det onda/jobbiga dig och ger plats till mera frihet, trygghet och tillit.


Aneva-metoden får dig att se, förstå och acceptera alla dina sidor, alla är lika viktiga och har en mening för utvecklingen.

Metoden hjälper dig till insikter och förståelse för alla sorts känslor och uttryck, så även den fysiska kroppens signaler (symtom/sjukdom).


Alla mönster och dess uttryck visar sanningen om vad vi behöver ge oss själva.

Att förändra sig inför/mot andra läker ingenting, det håller endast vår sanning i skuggan.


Jag vet att vi alla är unika och fantastiska och att det inom oss finns en djup längtan efter att vinna oss jälva tillbaka.

Där inom oss finns vårt unika flöde som visar oss vägen om vi vågar.

Aneva-metoden finns för att ge dig självhjälp på din väg hem till dig.