ANEVA-metoden är en metod som genom djup symbolik låser upp till förståelse för vad som ligger bakom och under och ger nycklar till framgång.

Vad ger och hur fungerar ?

Metoden ger förståelse för våra uttryck, vad de egentligen säjer, vad vi söker, vad vi saknar. 
Våra uttryck är många, som t.ex. symtom/sjukdom, avundsjuka, beroenden, ilska, ägande av människor och/eller saker och ting, alltid finnas till hands, det vi har svårt för/mår dåligt av, det vi måste ge oss för att må bättre mm.

Genom den djupa symboliken får vi förståelse för uttryck.
Vi ser först bakom uttrycken, alltså vad uttrycken symboliskt berättar.
Efter förståelsen för vad uttrycket egentligen säjer så låser vi upp och ser vad som ligger under, i grunden, alltså anledningen till uttrycket.
När du fått förståelsen för vad som ligger till grund för just det uttrycket så får du även guidning att förändra och förändringen handlar alltid om dina behov, vad du själv behöver.

Dina uttryck visar alltid vem du är, hur du mår, vad du saknar, vad du inte tror på hos dig själv.

Alla dessa uttryck visar sig på olika sätt, vilket är fullt naturligt eftersom vi alla är unika. Uttrycken visar sig som medvetna behov eller som undermedvetna/undertryckta behov.

Inte nog med de uttryck vi gör, det finns massor av uttryck runt omkring oss t.ex. bilen, huset, hunden, vinter, månen, cykeln, håret, foten, ordet, färgen, jag kan omöjligt räkna upp allt, du förstår säkert att det handlar om ALLT och det handlar om detaljerna i uttrycken och det viktigaste av allt är vad du har för känsla med just det uttrycket, hur det berör dig.
Drömmar är också en del av oss, precis som allt annat är och även drömmen har en mening att berätta.

Väldigt kortfattat – Allt är en spegling av oss själva.

ANEVA-metoden belyser speglingar och har den djupa symboliken i förståelsen.

En spegling visar dig en sida av dig själv. Vilken sida den visar och vad den berättar sker genom att tolka speglingen genom den djupa symboliken. Speglingar tolkas på olika sätt beroende på vad upplevelsen handlar om och vad du känner/hur du berörs.

Vi speglar oss precis hela tiden och upplever oss själva. Det känns givetvis inte som att det är mig själv jag ser, men vid en tolkning genom ANEVA-metoden förstår du att det är dig själv du ser, du är alltså skaparen av speglingen.
Allt du upplever är som en penseldragning av ditt unika jag.
Det är du som är konstnären i ditt liv. Vilka tavlor vill du måla?

ANEVA-metoden ser också ord och meningar med en större djupare betydelse och det finns alltid två sidor av allt, även av ord.

ANEVA-metoden är så fantastisk och ger så mycket hjälp till självhjälp.
Genom förståelsen får du en helt ny syn på allt som finns runt omkring dig och allt som är du.

ANEVA-metoden får dig att se, förstå och acceptera alla dina sidor, alla är lika viktiga och har en mening för vår utveckling.
Metoden ger nycklar till insikter och förståelse för alla sorts känslor och uttryck.
Din kropp berättar väldigt mycket om dig, vad du håller tillbaka, hur du bromsar dig själv, vad du saknar för känsla i livet. Du kan alltså förändra din kropp genom att du blir friare med den du är.

Delar av vår unika person, den vi i grunden är syns inte, har gömts undan. Uttryck, mönster som står i vägen härstammar från en osäkerhet, otrygghet inom oss. Vi lever lite i skuggan, vilket vi på djupet i hjärtat inte vill.
Genom ANEVA-metodens nycklar får vi ljus i djupet av skuggan och förstår varför vi inte skiner som den ädlaste diamant vi alla är och genom förståelse kan vi bryta oss igenom skuggan och mer och mer leva som den vi i grunden är.

ANEVA-metodens nycklar gör det möjligt att se och förstå genom den djupare symboliken. Alla mönster och dess uttryck visar sanningen om vad vi behöver ge oss själva.

Att förändra sig inför/gentemot andra läker ingenting, det håller endast vår sanning i skuggan. Vi kan aldrig springa ifrån oss själva, bara trycka undan oss själva för stunden.

ANEVA-metoden arbetar inom alla livets områden och med en djup symbolisk förståelse.

Genom metoden ser du vad som ligger bakom och under våra medvetna och undermedvetna/undertryckta behov och bakom illusionen, den felaktiga uppfattningen.
Allt vi upplever på olika sätt och inom olika områden i livet är alltid fullkomligt sant för den som upplever. Det är upplevelsen som kan leda oss till sanningen om oss själva, våra inre behov.

Vi får signaler på många olika sätt som berättar vad vi håller tillbaka, hur vi skulle vilja leva.
Genom ANEVA-metoden får vi nycklar som öppnar upp till förståelse så att en förändring kan starta.
Nycklar som du kan använda hela ditt liv och göra det till en mycket behagligare och mer meningsfull resa.
Du ser då dina upplevelser på ett helt nytt sätt och förstår att allt du upplever har en mening. En mening som berättar något för dig, om dig. Du upplever berättelser, meningar om dig hela tiden och du känner då vilket ansvar du har över dig själv och ditt liv. Ansvaret att leva ditt liv och att i sanning leva ut den du är. Det är endast du som vet vad som är rätt för dig.

Genom ANEVA-metoden förstår du vilken makt och kontroll du egentligen har. En kontroll och makt som är viktig och kärleksfull gentemot dig själv.

ANEVA-metoden är en suverän hjälp till självhjälp.
Den hjälper dig att se vad du gömmer, vad du egentligen önskar, vilka inre behov du egentligen har.
Alla våra rädslor som vi tillåter hindra oss att leva det liv som vi är ämnade att leva, vår unika del i alltet, gör att vi gömmer oss i skuggan, bakom oss själva(vårt skydd).

ANEVA-metoden hjälper dig med att belysa din skugga så att du förstår att det är du som behöver och vad du behöver.
Allt som du ger uttryck för i både kropp, själ, sinne och emotionellt och blir berörd av på ett eller annat sätt, handlar om den längtan som finns inom dig.

Anette arbetar och lever själv efter ANEVA-metoden.
ANEVA-metoden använder hon alltid vid rådgivning och vid kursverksamheter.