Kurser och Cirklar

Anette förmedlar sin kunskap, visdom genom ANEVA-metoden på ett flertal sätt.
ANEVA-metoden har en enorm räckvidd och därav en mängd kurser med olika riktningar i innehållet.

Kurser och cirklar för dig som den unika person du är, vart du än befinner dig i din utveckling.
I din personliga utveckling där du, din unika person är i centrum och där alltid fokus ligger på att ge just dig de rätta nycklarna. Visa dig nya fönster att se igenom och nya dörrar att öppna.
När vi jobbar med vår personliga utveckling behöver vi stundtals lite hjälp till självhjälp och ibland en knuff framåt.
Ibland behöver vi enskild hjälp och ibland behöver vi möta andra i kurser/cirklar för att se från andra vinklar, få fler sidor speglade och att jobba tillsammans med andra ger gemenskap i utvecklingen som kan kännas väldigt viktig.
Aktuella kurser, evenemang och föreläsningar visas alltid under företagssidan Byanette på facebook. När du gillar den sidan får du alltid automatiskt aktuell information om när, var och hur.


Kurser i personlig utveckling enligt

Personlig utveckling genom ANEVA-metoden har många inriktningar.
Grundkursen ger dig en bas med förståelse att ha med dig vidare i din utveckling.

Under grundkursen går vi igenom och jobbar med:
Hur energier fungerar. Den djupare Symboliken bakom våra illusioner.

Vi tittar närmare på vad en spegling är. Hur den visar sig på olika sätt. Vart den kommer ifrån, hur och varför den skapas.
Hur vi läser av en spegling, hur vi kan förstå vilken del som speglas och hur symboliken berättar.
Vi går djupare in i förståelse för våra upplevelser och tittar på hur vi kan förändra våra speglingar. Vi tittar på hur vi ser och varför.
Våra ögons symboliska betydelser på flera olika sätt.
Du får fantastiska helande möten med dig själv.

Vi vidrör ämnen enligt nedan, för att förståelsen ska bli ännu större.
Medvetna och undermedvetna/undertryckta behov.
Manligt – kvinnligt. Attraktionslagen. Symbolik och illusioner.
Ansvar. Makt, kontroll, Ego, egoism. Känsla, förnuft mm.

Under kursen arbetar vi med att se och verka för förändringar som behövs för att göra livet mera lätthanterligt i vardagen.
Vad du behöver ge dig själv i ditt liv.

Kursdagarna blandas med-
Information som ger dig nycklar och guidning till insikter – utsikter. 
Övningar och meditationer som medvetandegör.
Magiska möten med dig själv och andra kursdeltagare.
En kurs fylld med en massa gosaker som du tar med dig och har nytta av resten av ditt liv.
En kurs som ger dig stor framgång på din väg.


Kurser med andra inriktningar inom

Eftersom ANEVA-metoden har en enorm räckvidd så kommer fler kurser med olika inriktningar. Dock är kursen ovan en väldigt viktig och bra start i förståelsen för symboliken och våra speglingar som alltid används i ANEVA-metoden.
Under kurser gör vi djupdykningar inom många av livets områden/nivåer, där du får nycklar och guidning. En djupare symbolisk förståelse.

Ämnen som tas upp under kurser mer eller mindre beroende på inriktning.

Medvetna och undermedvetna/undertryckta behov. Hur de visar sig och förståelsen för dem.
Speglingars uttryck och symbolik. Hur vi läser av speglingar, vad den vill säja, hur vi förändrar bilden.
Kroppens språk. Symtom/sjukdom. Hur vi kan förstå själens mående genom kroppen.

Manligt – kvinnligt. Attraktionslagen. Ord och meningars betydelse. Symbolik och illusioner, vad vi egentligen får berättat.
Energi, hur fungerar den? Ansvar. Ego, egoism vad är det?
Dåtid, nutid, framtid, dess betydelse.
Känsla – förnuft, vad känner vi, vad tänker vi, varför?
Varför drömmer vi och vad vill drömmen berätta? mm.

Det finns massor med varför?
Och vi tittar på det som är aktuellt där och då.

Livet handlar om väldigt mycket och våran personliga utveckling går i faser, hur vi är mogna inför förändringar.

Kurserna ger dig många aha upplevelser och du förstår hur unik du är precis som den du är.
Kurserna innehåller även roliga och bevisliga övningar som ger större förståelse för varför.

Allt handlar om hur vi medvetet och undermedvetet/undertryckt söker balans och det visar sig på en mängd olika sätt genom våra illusioner.
Det är illusionerna i så många områden som Anette förmedlar till dig för förståelse.
Många frågor och spännande möten berörs och blir livgivande.

Anette ser livet som en stor möjlighet att lära om sig själv och att dörren till förändring och helande alltid står öppen.

Med en djup och stor hjärtlig glädje förmedlar Anette ANEVA-metoden till dig och för din framgång.


Meditationscirkel

Meditation är helande för alla våra komponenter.
Vår fysiska kropp släpper på spänningar och går in i vila. Vårt sinne släpper tankar och grubblerier. Våra känslor/emotioner stillar sig i vila. Vår själ, vår längtan till balans börjar hela. Anden får plats, anden som bara är och vet.

Meditation hjälper oss att vara här och nu, att vara i vår egen kraft/energi, att bli mer medveten om vårt inre.

Anette leder guidade meditationer där hon själv blir guidad.
Varje meditationstillfälle är unikt. Meditationen har alltid ett helande syfte, där du får möta delar av dig själv.
Att meditera i grupp/cirkel ger en starkare energi. Alla är i sin egen kraft/energi vilket ger en större riktad kraft här och nu. Vi blir på det sättet hjälpta av varandra att vara här och nu. Våra tankar stillar sig, nuet får kraften och upplevelsen från vårt inre blir starkare.

Anette arbetar även mobilt

Boka in Anette och hennes tjänster på din ort.
Du kan boka in kurs Lördag - söndag tillsammans med inbokade behandlingar och rådgivning dagarna före kurs.
Du kanske även önskar en föreläsning för de som vill gå kurs vid senare tillfälle. En av kvällarna före kurshelg kan en guidad meditation passa.
Vi tillsammans syr ihop en vecka/veckoslut som passar dig och dina vänner. Kontakta Anette via mail vid frågor och bokningar på din ort.


Håll dig uppdaterad

Vill du vara/bli uppdaterad om nyheter, kurser, föreläsningar, mässor mm? Skicka mail till Anette om din önskan, så uppdaterar hon dig. Du kan också gilla Byanette på facebook. Läs mera om ANEVA-metoden på bloggen.