Om Anette

Sedan många år tillbaka, ja ända sedan jag var liten fanns djupare funderingar över livet.
Jag ville förstå livet på ett djupare plan, vad livet egentligen vill säja, meningen bakom allt. Grunden till varför allt uppstår och upplevs på olika sätt.
Jag sökte under många år, försökte förstå ”icke jordiska upplevelser”, läste böcker, provade på olika behandlingar, gick kurser och utbildningar. 
Inget av det jag provade på gav mig riktigt djupa svar, ingen riktig grund, inget svar på varför. Det kändes alltid som att det fanns undantag.

Jag levde mitt liv som alla andra, fick 5 barn och arbetade inom olika områden men alltid med och för människor.
Åren gick och jag mådde lite upp och ner i både kropp, själ, sinne och emotionellt.
Det kändes alltid som en saknad inom mig, en tomhet som sökte fyllnad. Mitt hjärta drog mig mer och mer till att söka och förstå, finna svar på varför och hur vi kan läka i grunden.
Jag kände mig många gånger väldigt ensam inom mig även om jag hade familj och vänner runt omkring mig. Ibland kändes livet meningslöst eftersom jag inte såg anledningen till allt som hände och kändes.

Så en dag 1995 korsades min livsresa av en annan kvinna med samma sökande och då började det fantastiska äventyret.
Under åren som gick med forskande/djupa sökande i fokus på heltid föll många pusselbitar på plats och svar på många frågor nådde grunden, där inga undantag finns.
Svar efter svar kom fram och livet kändes mer och mer meningsfyllt. Tydliga svar kom fram att det alltid finns en mening till alla våra upplevelser. Jag kände inte tomheten längre.

Genom många fantastiska nycklar som jag fann efter resans gång, fick min personliga utveckling stor fart och ett djup som hjälpt mig att förstå, förlösa och omvandla till så mycket livgivande.

Mina fysiska symtom, sinnets oro, själens sökande och emotionella problem försvann allt eftersom utvecklingen fortgick.

En härlig, fantastisk och även en jobbig tid med all den enormt fina kunskap och visdom som kom fram. 
Genom all kunskap blev givetvis många av mina delar upplysta och naturligtvis så berörde det mig i mångt och mycket. Jag har gått igenom många jobbiga saker men är enormt tacksam för det jag mött och känt, för det har hjälpt mig att förstå mig och mina svagheter och de skydd jag använt.

En del av mitt jobb med min inre läkning tog sin tid och en del gick fort. Naturligtvis har det att göra med hur mogen man är just där och då. Vi har alla våra mönster med våra skydd och dessa behöver omvandlas undan för undan.
Jag liksom vi alla, har byggt skydd/skal i flera lager runt omkring oss och när vi ska in till vår kärna, när vi jobbar med att förstå och en förändring sker så tar vi lager efter lager.
Mitt forskande/djupt sökande finns med mig överallt. Det är för mig en del av mitt liv att leva. Jag fortsätter med mitt inre jobb, att lämna skydd och komma närmare och närmare min kärna.

Den enorma kunskap och visdom jag har idag är naturligtvis i första hand för min egen utveckling och vilken fantastisk utveckling jag kunnat göra på grund av min forskning/djupt sökande.
Allt detta tillsammans med den erfarenhet jag fått efter vägen, väger tungt i min ryggsäck men den är lätt att bära och jag gör det med ett stort varmt hjärta och ser alla människor med lika värde.

Jag vill med hela mitt hjärta dela med mig till dig och många andra för jag vet att det ger så fantastiskt mycket.
Jag vill ge dig nycklar att använda till att göra stora förändringar i ditt liv, i din fortsatta personliga utveckling.
Nycklar som du kan använda till framgång resten av ditt liv.

Mitt ledord – ALLT går att förändra.

Jag är grundaren till ANEVA-metoden som är kommen ur mitt forskande/djupt sökande.

Mina andra utbildningar och kurser-
Dipl. Massör. Healer. Certifierad Multidimensionell terapeut. Mediala kurser med svenska och engelska medium.

Resan fortsätter med STOR KÄRLEK och intention att upptäcka, medvetandegöra och förändra.

Jag har en STOR tacksamhet till det och de som speglat och till MIG själv som gjort och gör allt möjligt och LivGivAnde.